Translate

Tuesday, April 26, 2011

KERJASAMA SEMUA PIHAK TERAS KEMAJUAN NEGERI

KOTA KINABALU: Kerajaan Negeri perlu memberi penekanan kepada lima Halatuju Strategik Negeri dalam usaha menyediakan landasan dan mencapai objektif Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) selain kerjasama semua pihak dari pelbagai lapisan masyarakat.
Halatuju strategik terbabit adalah memanfaatkan Program Transformasi Kerajaan (GTP) dan Program Transformasi Ekonomi (ETP), membangunkan sumber manusia, mempromosikan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) dan pengkomersilan, meningkatkan taraf hidup rakyat dan meningkatkan suasanan 'mesra perniagaan' di Sabah.
Yang Dipertua Negeri Sabah, Tun Juhar Mahiruddin, berkata pelbagai usaha perlu dilakukan untuk mencapai matlamat menjadikan Sabah sebagai sebuah negeri yang maju.
"Justeru, saya menyeru semua lapisan masyarakat di negeri ini agar dapat menggandakan usaha dan meningkatkan kerjasama bagi merealisasikan hasrat untuk menjadikan Sabah sebagai sebuah negeri maju, berpendapatan tinggi dan progresif di samping rakyat yang hidup sejahtera.
"Dalam konteks masyarakat majmuk di Sabah, perpaduan adalah intipati kepada kesejahteraan kaum dan ketika ini, kita telah berjaya menjadikan kemajmukan yang ada sebagai sumber kekuatan.
"Oleh itu, kita harus berusaha membina masyarakat yang teguh dan harmoni di samping mempunyai kesanggupan untuk bertolak ansur dan menerima kepelbagaian tradisi yang ada dalam masyarakat ini," katanya.
Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar sempena pembukaan rasmi mesyuarat pertama penggal keempat Persidangan Dewan Undangan Negeri ke-13, di sini, kelmarin.
Katanya, rakyat negeri ini perlu meneruskan usaha memupuk perpaduan negara dan membina masyarakat yang bertolak ansur serta penyayang dengan menonjolkan unsur-unsur kesamaan dan mengelak dari membesar-besarkan perbezaan.
Sementara itu, Juhar berkata Kerajaan Negeri di bawah Bajet 2011 telah memperuntukkan RM201.84 juta untuk memperkasa pembangunan modal insan demi memenuhi pelbagai perspektif Program Transformasi Negeri Sabah.
"Belia adalah pemimpin masa depan dan menjadi tanggungjawab kerajaan untuk menyedia dan meneroka setiap ruang untuk menambah baik potensi pembangunan belia.
"Golongan ini perlu disediakan halatuju yang jelas, kerjaya dan kemahiran agar mereka menjadi modal insan yang boleh memberi sumbangan kepada masyarakat," katanya.
Menurutnya, aktiviti R&D dan inovasi pula adalah amat penting sebagai pemangkin pembangunan khususnya dalam meningkatkan ekonomi berpendapatan tinggi.
"Kapasiti dan kemampuan institusi penyelidikan perlu ditingkatkan agar berupaya menyediakan persekitaran dan ekosistem yang kondusif bagi menggalakkan aktiviti penyelidikan, inovasi dan pengkomersilan.
"Institusi penyelidikan juga digalak menjalinkan kerjasama dengan sektor swasta dlam usaha untuk mengetahui dan memahami kehendak pasaran dan produk yang boleh dikomersilkan," katanya.
Di samping itu, Kerajaan Negeri di bawah RMK-10 juga akan menambah Program Ameniti dan Ekonomi Desa dan Satu Daerah Satu Produk serta meneruskan 30 buah projek Mini Estet Sejahtera (Mesej) yang akan memberi manfaat kepada kira-kira 1,000 Ketua Isi Rumah Miskin Tegar (KIRMT).
Juhar berkata, usaha mengurangkan kadar kemiskinan merupakan antara agenda utama kerajaan Negeri dan Persekutuan dan setakat ini telah berjaya mengurangkan kadar kemiskinan di Sabah daripada 24.2 peratus pada 2004 kepada 19.7 peratus pada 2009.
"Di bawah RMK-9 yang lalu, pelaksananaan Ladang Program Penempatan Rakyat Termiskin atau Ladang PPRT di Kalabakan dan Tongod telah memberikan manfaat kepada 1,167 KIRMT yang turut menerima dividen RM400 sebulan mulai Jan 2010.
"Manakala seramai 774 KIRMT di Tongod telah menerima dividen terkumpul sebanyak RM4,800 seorang bagi tahun lalu," katanya.
Pada masa yang sama, program 1AZAM pula mampu membantu menjana lebih banyak peluang kerja, latihan dan bantuan tunai kepada golongan berpendapatan rendah untuk memulakan perniagaan.

No comments: